Sankthansbålet er aflyst

Bestyrelsen har valgt at aflyse sankthansbålet i år.

Selvom Nordsjællands brandvæsen ikke har nedlagt noget decideret afbrændingsforbud i området, mener bestyrelsen alligevel ikke at det er forsvarligt at tænde op på fællesarealet med så kort afstand til nærmeste nabo for ikke at tale om at gå med tændte fakler omkring søen, sådan som traditionen byder.

Det forlyder at sankthansarrangementet på cirkuspladsen (Byagervej) bliver gennemført som planlagt.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.