Historie

Søstien 1955
Søstien 1955

Grundejerforeningen Rørsøvang blev stiftet i 1952 ( Love 1952 ).

I 1953 blev der foretaget mageskifte for at sikre en offentlig sti hele vejen rundt om søen.

I dag består Grundejerforeningen af 93 parcelller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

Fastelavn


I februar bliver der hvert år afholdt tøndeslagning på fællesarealet for børn i alle aldre.

Sankt Hans aften

Traditionen byder at Sankt Hans aften fejres den 23. juni kl. 21.30 med bål på fællesarealet.

Først går børnene rundt om søen med fakler. Derefter bliver bålet tændt (med faklerne) og midsommervisen afsynges. Arrangementet varer ca. 1 time.

Sommerfest

Foto: Naja Bjørn Skou

Hvert år en lørdag i august afholdes der sommerfest på fællesarealet med kagebord om eftermiddagen og fællesspisning om aftenen.