Tilmelding til generalforsamlingen 2023

23. maj 2023

Den ordinære generalforsamlingen i Grundejerforeningen Rørsøvang afholdes den onsdag 7. juni kl. 19.30 på Rude Skov skole, Sjælsø afd. (kantinen). Dagsorden ifølge vedtægterne. Tilmelding   Læs mere

ÆNDRING: Planer for efterårets vedligehold

29. april 2023

Mødet om efterårets vedligehold er flyttet til den 20. maj Lørdag den 20. maj kl.13.00 mødes bestyrelsen på fællesarealet. Vi går en tur omkring søen og taler om hvilke tiltag i form af beskæring og opgravning, der skal sættes i værk til efteråret. Alle er velkomne til at følge med… Læs mere

Generalforsamling 2023

30. marts 2023

Årets ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Rørsøvang afholdes onsdag den 7. juni 2023 kl. 19.30-21.30 på Rude Skov skole, Sjælsø afd. Beslutningsforslag som kræver afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april 2023 (jf. vedtægternes §9, stk. 2). Dagsorden ifølge vedtægterne Læs mere

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parceller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

Rørmosen 1953
Oplysninger til ejendomsmæglere


Vi får jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af huse i området. Herunder er oplistet de nødvendige oplysninger i forbindelse med salg:

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen for grundejere i området
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 825 kr. årligt  og betales én gang om året
  3. Der er ingen planlagte forhøjelser af kontingentet ( se Referat GF 2022)
  4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen fællesgæld
  5. Der betales intet indskud eller gebyr med overdragelse
  6. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal
  7. Foreningens vedtægter og regler
  8. Se envidere referater fra bestyrelsesmøder og genralforsamlinger

Desuden skal sælger fremvise kvittering for betaling af kontingent.