Nabohjælp-skilte er nu sat op

26. november 2023

I sidste weekend satte bestyrelsen de to indkøbte Nabohjælp-skilte op. Ét ved fællesarealet og ét på hjørnet af Vibeengen og Vagtelvej. Skiltene skal signalere overfor omverdenen af mange af husejerne i området er tilmeldt Nabohjælp-ordningen. For nuværende er godt 60 husstande i området tilmeldt. Men jo flere, jo bedre. Du… Læs mere

Sankthansbålet er aflyst

21. juni 2023

Bestyrelsen har valgt at aflyse sankthansbålet i år. Selvom Nordsjællands brandvæsen ikke har nedlagt noget decideret afbrændingsforbud i området, mener bestyrelsen alligevel ikke at det er forsvarligt at tænde op på fællesarealet med så kort afstand til nærmeste nabo for ikke at tale om at gå med tændte fakler omkring… Læs mere

Sankthans 2023

19. juni 2023

Vi afventer lige om der kommer nye meldinger fra Rudersdal kommune eller Nordsjællands Brandvæsen, vedrørende afbrænding af sankthansbål. Senest onsdag tager bestyrelsen stilling til, om vi vil gennemføre det sædvanlige arrangement trods tørken. Læs mere

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parceller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

Rørmosen 1953
Oplysninger til ejendomsmæglere


Vi får jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af huse i området. Herunder er oplistet de nødvendige oplysninger i forbindelse med salg:

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen for grundejere i området
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 825 kr. årligt  og betales én gang om året
  3. Der er ingen planlagte forhøjelser af kontingentet ( se Referat GF 2023)
  4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen fællesgæld
  5. Der betales intet indskud eller gebyr med overdragelse
  6. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal
  7. Foreningens vedtægter og regler
  8. Se envidere referater fra bestyrelsesmøder og genralforsamlinger

Desuden skal sælger fremvise kvittering for betaling af kontingent.