Sankt Hans 2022

18. juni 2022

Igen i år afholder vi det traditionelle sankthans arrangement samme tid og sted som sædvanligt. Den 23. juni kl. 21.30 på fællesarealet ved Rørsø. Forhåbentlig med fakkeltog omkring søen og efterfølgende bål. På grund af den generelle forsyningskrise efter corona har det været svært at skaffe fakler i år. Men… Læs mere

Er fjernvarmen på vej?

28. april 2022

På Norfors’ hjemmeside er der nu en tilmeldingsblanket, hvor man kan udtrykke sin interesse for at få leveret fjernvarme. Hvis man søger på en adresse i vores område (Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej), får man ganske vist at vide, at Norfors ikke er i gang med at etablere fjernvarme her.… Læs mere

Generalforsamling 2022

27. marts 2022

Årets ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Rørsøvang afholdes tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.30-21.30 på Rude Skov skole, Sjælsø afd.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Tilmelding her

Læs mere

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parceller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

Rørmosen 1953
Oplysninger til ejendomsmæglere


Vi får jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af huse i området. Herunder er oplistet de nødvendige oplysninger i forbindelse med salg:

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen for grundejere i området
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 825 kr. årligt  og betales én gang om året
  3. Der er ingen planlagte forhøjelser af kontingentet ( se Referat GF 2021)
  4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen fællesgæld
  5. Der betales intet indskud eller gebyr med overdragelse
  6. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal
  7. Foreningens vedtægter og regler
  8. Se envidere referater fra bestyrelsesmøder og genralforsamlinger

Desuden skal sælger fremvise kvittering for betaling af kontingent.