Sankthans 2023

Vi afventer lige om der kommer nye meldinger fra Rudersdal kommune eller Nordsjællands Brandvæsen, vedrørende afbrænding af sankthansbål.

Senest onsdag tager bestyrelsen stilling til, om vi vil gennemføre det sædvanlige arrangement trods tørken.