Rudersdal kommune renoverer Rørmosevej

Som optakt til kommunens forestående renovering af Rørmosevej, vil Thomas Pedersen, Ole Wedel og Janni Elkjær fra Teknik og Miljø være til stede på Rørmosevej torsdag den 8. september kl. 9-10.30, hvor de vil svare på eventuelle spørgsmål og lytte til vores bemærkninger angående renoveringen.

Bestyrelsen vil være repræsenteret, men alle er selvfølgelig velkomne.

Renoveringen vil begynde i slutningen af september og forventes afsluttet til november.

De nuværende fliser og kantsten bliver udskiftet til en ny, lys grå granit-kantsten og nye fliser. Vejen renoveres i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for bæredygtighed, valg af materialer samt udformning af fortove og overkørsler.

Søvang i Birkerød

Grus/græsrabatten mellem den nuværende brosten og fortovsflise bliver udskiftet til chaussesten (se foto til højre).

Ud for indkørslerne  vil granitkantstenen som udgangspunkt blive nedsænket til ca. to cm i overkørslens bredde.

Kilde: Brev til de berørte borgere i e-boks.