Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling blev afholdt den 7. juni.

  • Kontingent uændret
  • Der budgetteres fremover med et fast tilskud til fastelavn og sommerfest.
  • Bestyrelsen arbejder på at få opsat en hjertestarter på fællesarealet.
  • Der nedsættes et udvalg, som skal se nærmere på, hvordan vi kan genforvilde (rewilde) området omkring Rørsø.

Læs Referat GF 2023.