Tag: generalforsamling

Generalforsamling 2020 – corona-udgave

Ifølge foreningens vedtægter er vi forpligtet til at afholde grundejerforeningens ordinære generalforsamling i april kvartal, det vil sige seneste 30. juni.

I lyset af corona-krisens restriktioner, mener vi i bestyrelsen ikke, det er tilrådeligt at afholde generalforsamlingen under de sædvanlige rammer. De af foreningens medlemmer, der tilhører en særlig risikogruppe vil ikke kunne deltage på lige fod med andre.

Generalforsamlingen har fire formål:

  1. Godkendelse af formandens årsberetning
  2. Godkendelse af regnskab og budget
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter

Ad 1 og 2

Årsberetning 2020, Regnskab 2019-2020 og Budget 2020-2021 er omdelt til alle grundejere. Hvis der er indsigelser til disse, kan de meddeles formanden på niels.alstrup@alone.dk eller i postkassen, Rørmosevej 10B senest lørdag den 27/6. Spørgsmål til beretning og regnskab vil blive besvaret her på hjemmesiden den 29/6.

Ad 3

Der er ikke modtaget forslag til behandling inden 1. april (som vedtægterne foreskriver).

Ad 4

Bestyrelsen fortsætter uændret. Hvis nogen ønsker at stille op som alternativ til den nuværende bestyrelse, er man velkommen til at meddele dette skriftligt til formanden, niels.alstrup@alone.dk eller i postkassen, Rørmosevej 10B senest lørdag den 27/6.

I tilfælde af væsentlige indsigelser til beretning eller regnskab, eller hvis der fremkommer alternative kandidater til bestyrelsesposterne, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i september måned.

Generalforsamlingen er udskudt

Vi afholder sædvanligvis grundejerforeningens generalforsamling i maj måned. På grund af den aktuelle coronavirus-epidemi har bestyrelsen valgt at udskyde årets generalforsamling til et senere tidspunkt. Efter Påske vil vi vende tilbage med en præcis dato.

Generalforsamling 2019

Dette års ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Rørsøvang afholdes tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.30-21.30 i Sjælsøskolens auditorium.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til punkter på dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april 2019.

Tilmelding på forsiden.