Så kom den endelig!

Først kom en lang godkendelsesprocedure, så blev projektet ramt af sygdom og pandemi. Men tirsdag morgen ankom den færdigbyggede platform til Rørsøen.

Etableringen af en platform eller trædæk langs søbredden blev vedtaget på foreningens generalforsamling i 2018. Projektet skulle dog først godkendes af kommunen, idet der skal søges dispensation fra naturbeskyttelsesloven til den slags byggerier. Dén dispensation fik vi i sommeren 2019. På grund af sygdom og efterfølgende pandemi gik der dog næsten halvandet år før generalforsamlingsbeslutningen kunne realiseres.

Men en våd decembermorgen lige før årsskiftet skete det så.

Det var egentlig meningen at platformen skulle løftes på plads af en kran, men på grund af den våde og bløde jord, turde kranmanden ikke kører helt ned til søbredden, så bestyrelsen og andre velvillige hjælpere måtte have hænderne op af lommerne og bære platformen på plads ved håndkraft.

Nu er den her så. Rammen og benene er af galvaniseret stål og dækket er i amerikansk enebær, som kræver et minimum af vedligehold.

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.