Fællesudvalget er et samarbejdsorgan for alle grundejerforeninger i Rudersdal kommune. Udvalget har til formål at koordinere og fremme lokalforeningernes fælles interesser overfor Rudersdal kommune ( Vedtægter for samarbejdet mellem grundejerforeninger i Rudersdal kommune).