Generalforsamling 2019

Dette års ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Rørsøvang afholdes tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.30-21.30 i Sjælsøskolens auditorium.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til punkter på dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april 2019.

Tilmelding på forsiden.