Generalforsamling 2022

Årets ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Rørsøvang afholdes tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.30-21.30 på Rude Skov skole, Sjælsø afd.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Tilmelding her

  Jeg tilmelder hermed
  person(er)

  Navn*

  Adresse* (vejnavn og husnr.)

  E-mail

  Forslag som kræver generalforsamlingens beslutning skal være formanden i hænde senest 1. april. Andre bidrag kan behandles under emnet eventuelt.