Generalforsamling 2021 afholdes 13. juni

Tiden nærmer sig for årets generalforsamling i grundejerforeningen Rørsøvang. Vi skal Ifølge foreningens vedtægter afholde grundejerforeningens ordinære generalforsamling i april kvartal, det vil sige seneste 30. juni.

Da der stadig er forsamlingsrestriktioner som følge af corona-pandemien, og vi ikke med sikkerhed ved, om vi kan låne et egnet lokale til at afholde generalforsamlingen i den nærmeste fremtid, har bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamlingen udendørs i år.

Søndag den 13. juni 2021

kl. 15.30-17.30

på fællesarealet ved Rørsø

Medbring gerne havestole til at sidde på.

Den ordinære generalforsamling har fire formål:

 1. Godkendelse af formandens årsberetning
 2. Godkendelse af regnskab og budget
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af bestyrelse og suppleanter

Indbydelse omdeles til alle grundejere senest 14 dage før afholdelsen


  Jeg tilmelder hermed
  person(er)

  Navn*

  Adresse* (vejnavn og husnr.)

  E-mail