Generalforsamling 2020 – corona-udgave

Ifølge foreningens vedtægter er vi forpligtet til at afholde grundejerforeningens ordinære generalforsamling i april kvartal, det vil sige seneste 30. juni.

I lyset af corona-krisens restriktioner, mener vi i bestyrelsen ikke, det er tilrådeligt at afholde generalforsamlingen under de sædvanlige rammer. De af foreningens medlemmer, der tilhører en særlig risikogruppe vil ikke kunne deltage på lige fod med andre.

Generalforsamlingen har fire formål:

  1. Godkendelse af formandens årsberetning
  2. Godkendelse af regnskab og budget
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter

Ad 1 og 2

Årsberetning 2020, Regnskab 2019-2020 og Budget 2020-2021 er omdelt til alle grundejere. Hvis der er indsigelser til disse, kan de meddeles formanden på niels.alstrup@alone.dk eller i postkassen, Rørmosevej 10B senest lørdag den 27/6. Spørgsmål til beretning og regnskab vil blive besvaret her på hjemmesiden den 29/6.

Ad 3

Der er ikke modtaget forslag til behandling inden 1. april (som vedtægterne foreskriver).

Ad 4

Bestyrelsen fortsætter uændret. Hvis nogen ønsker at stille op som alternativ til den nuværende bestyrelse, er man velkommen til at meddele dette skriftligt til formanden, niels.alstrup@alone.dk eller i postkassen, Rørmosevej 10B senest lørdag den 27/6.

I tilfælde af væsentlige indsigelser til beretning eller regnskab, eller hvis der fremkommer alternative kandidater til bestyrelsesposterne, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i september måned.