Beskæring langs Rørsø

I løbet af de sidste uger af året vil vi få foretaget en kraftig beskæring af bevoksningen omkring søen. Der er efterhånden mange selvsåede træer og vildtvoksende buske, og hvis vi skal have en chance for at holde det nogenlunde i ave de kommende år, skal der gøres en kraftig indsats. Ellers vil man snart kun kunne se søen nede fra græsarealet.

Langs Rørmosevej fjernes et to meter bælte ned ad skrænten mod søbredden, så fortovet ikke så hurtigt bliver blokeret af ”afstikkere” og vi lettere kan komme til at beskære buskene nærmest søbredden.

Langs stien skæres bevoksningen 70% ned på nær enkelte buske, og knuses med en armknuser. Derved forhindrer vi, at det hele bare er vokset til igen efter et års tid. Specielt volder brombærkrattet ofte problemer, da det punkterer græsslåmaskinen.

Metoden med knusning er meget effektiv, men betyder selvfølgelig, at der visse steder vil se lidt bart og arret ud indtil vækstsæsonen begynder. Maskinerne vil også efterlade spor langs stien, som vi efterfølgende vil udbedre.

Arbejdet udføres af firmaet Stub og Gren.dk.

Bestyrelsen

På grund af det våde decembervejr er beskæring udsat til januar 2018.