Brug af motoriserede haveredskaber

18. maj 2019

Når nu foråret, solen og varmen endelig ser ud til at bryde igennem, er det tid til at trække plæneklipperen og de andre mororiserede haveredskaber af stalden. Derfor vil vi lige minde om reglerne for motoriserede haveredskaber. Forrige år udvidede vi forsøgsvis sluttidspunktet for brug af larmende redskaber i haven… Læs mere

Generalforsamling 2019

7. marts 2019

Dette års ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Rørsøvang afholdes tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.30-21.30 i Sjælsøskolens auditorium. Dagsorden ifølge vedtægterne Forslag til punkter på dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april 2019. Tilmelding på forsiden.   Læs mere

Beskæring langs Rørsø

24. juni 2018

I løbet af de næste par uger vil kommunens folk foretage beskæringer langs søbredden. Det er først og fremmest brombærkrattet (som punkterer græsslåmaskinen) og de selvsåede træer, der bliver ryddet. Bestyrelsen har i dag gennemgået området og giver anvisninger om, hvor meget, der må beskæres. Større områder, som skal have… Læs mere

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parceller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

Rørmosen 1953
Oplysninger til ejendomsmæglere


Vi får jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af huse i området. Herunder er oplistet de nødvendige oplysninger i forbindelse med salg:

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen for grundejere i området
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 825 kr. årligt  og betales én gang om året
  3. Der er ingen planlagte forhøjelser af kontingentet ( se Referat GF 2018)
  4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen fællesgæld
  5. Der betales intet indskud eller gebyr med overdragelse
  6. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal
  7. Foreningens vedtægter og regler
  8. Se envidere referater fra bestyrelsesmøder og genralforsamlinger

Desuden skal sælger fremvise kvittering for betaling af kontingent.