Generalforsamling 2019

7. marts 2019

Dette års ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Rørsøvang afholdes tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.30-21.30 i Sjælsøskolens kantine. Dagsorden ifølge vedtægterne Forslag til punkter på dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april 2019. Tilmelding på forsiden.   Læs mere

Beskæring langs Rørsø

24. juni 2018

I løbet af de næste par uger vil kommunens folk foretage beskæringer langs søbredden. Det er først og fremmest brombærkrattet (som punkterer græsslåmaskinen) og de selvsåede træer, der bliver ryddet. Bestyrelsen har i dag gennemgået området og giver anvisninger om, hvor meget, der må beskæres. Større områder, som skal have… Læs mere

Sankt Hans bålet aflyst

21. juni 2018

På grund af afbrændingsforbuddet er vi desværre nødt til at aflyse årets Sankt Hans bål Læs mere

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parceller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

Rørmosen 1953
Tilmelding til generalforsamling 2019

Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.30-21.30 i Sjælsøskolens auditorium

Jeg tilmelder hermed
person(er)

Navn*

Adresse* (vejnavn og husnr.)

E-mail

Oplysninger til ejendomsmæglere


Vi får jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af huse i området. Herunder er oplistet de nødvendige oplysninger i forbindelse med salg:

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen for grundejere i området
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 825 kr. årligt  og betales én gang om året
  3. Der er ingen planlagte forhøjelser af kontingentet ( se Referat GF 2018)
  4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen fællesgæld
  5. Der betales intet indskud eller gebyr med overdragelse
  6. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal
  7. Foreningens vedtægter og regler
  8. Se envidere referater fra bestyrelsesmøder og genralforsamlinger

Desuden skal sælger fremvise kvittering for betaling af kontingent.