Sankt Hans 2019

20. juni 2019

Traditionen tro er der sankthansbål på fællesarealet ved Rørsø. Det er naturligvis på søndag den 23. juni. Vi starter kl. 21:30 med fakkeltog omkring søen. Læs mere

Sommerfest 2019

15. juni 2019

Årets sommerfest bliver afholdt lørdag den 24. august på fællesarealet ved Rørsø. Hvis nogen vil give en hånd ved opsætningen af telt torsdag eftermiddag, vil festudvalget være meget taknemmelig. Det samme gælder nedtagningen søndag. Læs mere

Brug af motoriserede haveredskaber

18. maj 2019

Når nu foråret, solen og varmen endelig ser ud til at bryde igennem, er det tid til at trække plæneklipperen og de andre motoriserede haveredskaber af stalden. Derfor vil vi lige minde om reglerne for brugen af motoriserede haveredskaber. Forrige år udvidede vi forsøgsvis sluttidspunktet for brug af larmende redskaber… Læs mere

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parceller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

Rørmosen 1953
Oplysninger til ejendomsmæglere


Vi får jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af huse i området. Herunder er oplistet de nødvendige oplysninger i forbindelse med salg:

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen for grundejere i området
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 825 kr. årligt  og betales én gang om året
  3. Der er ingen planlagte forhøjelser af kontingentet ( se Referat GF 2019)
  4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen fællesgæld
  5. Der betales intet indskud eller gebyr med overdragelse
  6. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal
  7. Foreningens vedtægter og regler
  8. Se envidere referater fra bestyrelsesmøder og genralforsamlinger

Desuden skal sælger fremvise kvittering for betaling af kontingent.