Grundejerforeningen

Så kom den nye bænk op!


Brug af motoriserede havemaskiner

generalforsamlingen den 9. maj blev det aftalt at ændre i foreningens reglement og udvide brugen af motoriserede havemaskiner. De nye tider, hvor det er tilladt at bruge motoriserede havemaskiner, er:

Hverdag til kl. 19.00

Lørdag til kl. 17.00

Søn- og helligdage til kl. 17.00

Brug af støjende redskaber skal naturligvis altid bruges under hensyntagen til naboer og andre.

Beskæring langs Rørsø

I løbet af de sidste uger af året vil vi få foretaget en kraftig beskæring af bevoksningen omkring søen. Der er efterhånden mange selvsåede træer og vildtvoksende buske, og hvis vi skal have en chance for at holde det nogenlunde i ave de kommende år, skal der gøres en kraftig indsats. Ellers vil man snart kun kunne se søen nede fra græsarealet.

Langs Rørmosevej fjernes et to meter bælte ned ad skrænten mod søbredden, så fortovet ikke så hurtigt bliver blokeret af ”afstikkere” og vi lettere kan komme til at beskære buskene nærmest søbredden.

Langs stien skæres bevoksningen 70% ned på nær enkelte buske, og knuses med en armknuser. Derved forhindrer vi, at det hele bare er vokset til igen efter et års tid. Specielt volder brombærkrattet ofte problemer, da det punkterer græsslåmaskinen.

Metoden med knusning er meget effektiv, men betyder selvfølgelig, at der visse steder vil se lidt bart og arret ud indtil vækstsæsonen begynder. Maskinerne vil også efterlade spor langs stien, som vi efterfølgende vil udbedre.

Arbejdet udføres af firmaet Stub og Gren.dk.

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parcelller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

 

Find os også på Facebook