Grundejerforeningen

Husk Generalforsamling 2017

Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 19:30

i Sjælsøskolens kantine.

 

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde inden den 1. april 2017


 

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parcelller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

 

Find os også på Facebook