Generalforsamlingen er udskudt

4. april 2020

Vi afholder sædvanligvis grundejerforeningens generalforsamling i maj måned. På grund af den aktuelle coronavirus-epidemi har bestyrelsen valgt at udskyde årets generalforsamling til et senere tidspunkt. Efter Påske vil vi vende tilbage med en præcis dato. Læs mere

Nyt om platformen i Rørsø

6. august 2019

Det design af en 2×3 meter platform ved søbredden ud for fællesarealet, som vi vedtog på generalforsamlingen i 2018, har nu omsider fået Rudersdals kommunes godkendelse. Eftersom den bærende konstruktion er af metal og ikke af træ, har det krævet en dispensation fra kommunens almindelige regler om brokonstruktioner. Den dispensation… Læs mere

Sommerfest 2019

21. juni 2019

Årets sommerfest bliver afholdt lørdag den 24. august på fællesarealet ved Rørsø. Hvis nogen vil give en hånd ved opsætningen af telt torsdag eftermiddag, vil festudvalget være meget taknemmelig. Det samme gælder nedtagningen søndag. Læs mere

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parceller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

Rørmosen 1953
Oplysninger til ejendomsmæglere


Vi får jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af huse i området. Herunder er oplistet de nødvendige oplysninger i forbindelse med salg:

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen for grundejere i området
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 825 kr. årligt  og betales én gang om året
  3. Der er ingen planlagte forhøjelser af kontingentet ( se Referat GF 2019)
  4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen fællesgæld
  5. Der betales intet indskud eller gebyr med overdragelse
  6. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal
  7. Foreningens vedtægter og regler
  8. Se envidere referater fra bestyrelsesmøder og genralforsamlinger

Desuden skal sælger fremvise kvittering for betaling af kontingent.