Grundejerforeningen

Miljøopretningmiljoeopretning

Lørdag den 2. april huserede en større gravemaskine på fællesarealet ved Rørsøen.  Det drejede sig om en mindre miljøopretning foranlediget af bestyrelsen. Vi har i adskillige år forsøgt at holde sivvæksten langs søbredden lidt i ave – uden større succes.

Gravemaskinen har nu gravet sivrødder op foran græsarealet hen til redningsposten og i sydenden af søen foran udløbsrøret. Det giver bedre udsyn over søen og bedre udstrømning fra udløbsrøret. Sivene langs resten af søbredden bliver stående til glæde for fugle og andet dyreliv.

Der mangler stadig at blive fjernet en enkel bunke med de opgravede rødder (inkl. jord). Det vil ske snarest.

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parcelller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

 

Find os også på Facebook