Sankt Hans 2021

20. juni 2021

I år afholder vi det traditionelle sankthansarrangement samme tid og sted som sædvanligt. Den 23. juni kl. 21.30 på fællesarealet ved Rørsø. Med fakkeltog omkring søen og efterfølgende bål . Læs mere

Generalforsamling 2021 afholdes 13. juni

16. maj 2021

Tiden nærmer sig for årets generalforsamling i grundejerforeningen Rørsøvang. Vi skal Ifølge foreningens vedtægter afholde grundejerforeningens ordinære generalforsamling i april kvartal, det vil sige seneste 30. juni. Da der stadig er forsamlingsrestriktioner som følge af corona-pandemien, og vi ikke med sikkerhed ved, om vi kan låne et egnet lokale til… Læs mere

Så kom den endelig!

29. december 2020

Først kom en lang godkendelsesprocedure, så blev projektet ramt af sygdom og pandemi. Men tirsdag morgen ankom den færdigbyggede platform til Rørsøen. Etableringen af en platform eller trædæk langs søbredden blev vedtaget på foreningens generalforsamling i 2018. Projektet skulle dog først godkendes af kommunen, idet der skal søges dispensation fra… Læs mere

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parceller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

Rørmosen 1953
Oplysninger til ejendomsmæglere


Vi får jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af huse i området. Herunder er oplistet de nødvendige oplysninger i forbindelse med salg:

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen for grundejere i området
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 825 kr. årligt  og betales én gang om året
  3. Der er ingen planlagte forhøjelser af kontingentet ( se Referat GF 2021)
  4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen fællesgæld
  5. Der betales intet indskud eller gebyr med overdragelse
  6. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal
  7. Foreningens vedtægter og regler
  8. Se envidere referater fra bestyrelsesmøder og genralforsamlinger

Desuden skal sælger fremvise kvittering for betaling af kontingent.