Så kom den endelig!

29. december 2020

Først kom en lang godkendelsesprocedure, så blev projektet ramt af sygdom og pandemi. Men tirsdag morgen ankom den færdigbyggede platform til Rørsøen. Etableringen af en platform eller trædæk langs søbredden blev vedtaget på foreningens generalforsamling i 2018. Projektet skulle dog først godkendes af kommunen, idet der skal søges dispensation fra… Læs mere

Intet sankthansbål i år

17. juni 2020

Rudersdal kommune har aflyst det store sankthansbål på Cirkuspladsen (Byagervej). Bestyrelsen har valgt at følge trop, så der bliver ikke noget sankthansbål på fællesarealet i år. Vi har ikke rigtig mulighed for at sikre, at der kun er 50 mennesker samlet omkring bålet, og især når der ikke er noget… Læs mere

Generalforsamling 2020 – corona-udgave

7. juni 2020

Ifølge foreningens vedtægter er vi forpligtet til at afholde grundejerforeningens ordinære generalforsamling i april kvartal, det vil sige seneste 30. juni. I lyset af corona-krisens restriktioner, mener vi i bestyrelsen ikke, det er tilrådeligt at afholde generalforsamlingen under de sædvanlige rammer. De af foreningens medlemmer, der tilhører en særlig risikogruppe… Læs mere

Grundejerforeningen Rørsøvang…

…blev stiftet i 1952, og består for nuværende af 93 parceller fordelt på Vibeengen, Rørmosevej, Rørsangervej og Vagtelvej i Birkerød.

På denne hjemmeside kan du finde nyt om foreningens arrangementer og møder, samt nyttige links.

Rørmosen 1953
Oplysninger til ejendomsmæglere


Vi får jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af huse i området. Herunder er oplistet de nødvendige oplysninger i forbindelse med salg:

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen for grundejere i området
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 825 kr. årligt  og betales én gang om året
  3. Der er ingen planlagte forhøjelser af kontingentet ( se Referat GF 2019)
  4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen fællesgæld
  5. Der betales intet indskud eller gebyr med overdragelse
  6. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal
  7. Foreningens vedtægter og regler
  8. Se envidere referater fra bestyrelsesmøder og genralforsamlinger

Desuden skal sælger fremvise kvittering for betaling af kontingent.